Huset Zornig Topmenu

Menuoversigt

Social Innovations Forum


SIFs nytårsmøde den 11. januar 2016

Forskere, fonde, embedsmænd, repræsentanter for sociale organisationer, politikere, udsatte og andet godtfolk var mødt op til Social Innovations Forums nytårsmøde den 11. januar 2016. Fokus på årsmødet var nytænkning af forebyggende indsatser, mobilisering af flygtninge på arbejdsmarkedet og nye finansieringsformer for social innovation. 

Den svenske økonom Malin Bengtsson fortalte om Nörrköpings forsøg med både kommunale sociale investeringsfonde og britisk inspirerede Social Impact Bonds i Sverige, hvor formålet med begge typer finansieringsmetoder er at gøre det muligt at finansiere store, langsigtede innovationsprojekter på socialområdet for at udvikle nye og mere effective indsatser. Søren Kaare-Andersen fra Bikubenfonden så de almennyttige fonde som naturlige partnere i den nyskabende form for finansiering af social innovation.

Peter Holm fra Skandia og Sofie Bødker fra CBS orienterede om nye fremskridt inden for socialøkonomiske beregninger, der gør det muligt at betragte indsatser på socialområdet som investeringer i mennesker, og ikke blot som en ren udgift. Både Laura Lindahl  fra LA og Trine Torp fra SF var positive over for udsigten til at vi nu får regnemodeller, der kan illustrere potentialet i at investere i socialt udsatte mennesker, herunder hvor effektive indsatserne er, hvilket kan åbne for flere investeringer på området. 

Lisbeth Zornig Andersen gav en status på udvalgte SIF-projekter, mens Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, gav sit bud på den socialpolitiske agenda for 2016.


     


Om SIF


Den sociale tænketank SIF - Social Innovations Forum - har til formål at udvikle og afprøve 
nye ideer og initiativer, der kan forny og forbedre indsatsen over for socialt udsatte
mennesker i Danmark. 
 
”Vi bruger i dag mange milliarder af kroner på en socialpolitik, der ikke leverer de ønskede resultater. Det er tragisk for de mange mennesker, der har brug for en hånd til at komme 
på fode, og det er problematisk for de trængte offentlige budgetter. Vi har brug for nye socialpolitiske redskaber, der kan forvandle minus til plus. Det er, hvad Social Innovations Forum vil bidrage med,” siger Lisbeth Zornig Andersen, formand for Social Innovations 
Forum.

SIFs grundsyn er, at alle mennesker ønsker det gode liv med en velfungerende økonomi, 
helse, job, familie- og boligsituation uanset hvilke ressourcer, man fødes med og ind i. 

SIF består af 100 tænkere med baggrund i politik, forskning, kunst og praktik. Ledelsen af SIF består af Lisbeth Zornig Andersen, formand, og Mikael Lindholm, direktør. 

”Social innovation er et nyt politisk fokusområde internationalt, ikke mindst i EU. Vi ved fra de foreløbige erfaringer, at det er i samspillet mellem meget forskellige interessenter, de vigtige nybrud opstår. Derfor vil SIF også bestræbe sig på at være brobygger, facilitator og inspirator for de grupper, der ønsker at arbejde for og med socialt udsatte familier,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Blandt de initiativer, som tænketanken har igangsat, kan nævnes trivselsanalyse af socialt udsatte grupper, helhedsorienteret indsats over for socialt udsatte familier, involvering af socialt udsatte i demokratiet, udvikling af panel for socialt udsatte, indsamling af erfaringer fra udlandet, m.m.


     Læs mere om mødet i referat og se dagens slides her:

Velkomst & Status af Huset Zornig.

Socialpolitikken af Dansk Socialrådgiverforeningen.

Hvordan vi bryder mønstre af Huset Zornig.

Tæt på familien af Børn & Unge Københavns Kommune.
Flygtninge i arbejde af Jobs Partner.

Gevinst eller omkostning af Vejle Kommune.
 

Referat af Huset Zornig.


......................................................................................................................................................................................................


SIFs nytårsmøde den 12. januar 2015

Forskere, repræsentanter for sociale organisationer, socialministeren, politiet, læger, politikere, ansatte fra være- og bosteder, udsatte og mange flere var mødt op til Social Innovations Forums nytårsmøde den 12. Januar 2015. Dagen igennem var der oplæg, debatter og idemøder om social innovation fra både Danmark og udlandet. Emnerne strakte sig fra ”Hvordan får vi flere mønsterbrydere?”, ”Hvordan skaber vi nye jobtyper, så flere magter et job?” til sociale investeringer i udlandet. Læs mere.
Om SIF

Den sociale tænketank SIF - Social Innovations Forum - har til formål at udvikle og afprøve nye ideer og initiativer, der kan forny og forbedre indsatsen over for socialt udsatte mennesker i Danmark.

”Vi bruger i dag mange milliarder af kroner på en socialpolitik, der ikke leverer de ønskede resultater. Det er tragisk for de mange mennesker, der har brug for en hånd til at komme på fode, og det er problematisk for de trængte offentlige budgetter. Vi har brug for nye socialpolitiske redskaber, der kan forvandle minus til plus. Det er, hvad Social Innovations Forum vil bidrage med,” siger Lisbeth Zornig Andersen, formand for Social Innovations Forum.

SIFs grundsyn er, at alle mennesker ønsker det gode liv med en velfungerende økonomi, helse, job, familie- og boligsituation uanset hvilke ressourcer, man fødes med og ind i.

SIF består af 100 tænkere med baggrund i politik, forskning, kunst og praktik. Ledelsen af SIF består af Lisbeth Zornig Andersen, formand, og Mikael Lindholm, direktør. 

”Social innovation er et nyt politisk fokusområde internationalt, ikke mindst i EU. Vi ved fra de foreløbige erfaringer, at det er i samspillet mellem meget forskellige interessenter, de vigtige nybrud opstår. Derfor vil SIF også bestræbe sig på at være brobygger, facilitator og inspirator for de grupper, der ønsker at arbejde for og med socialt udsatte familier,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Blandt de initiativer, som tænketanken har igangsat, kan nævnes trivselsanalyse af socialt udsatte grupper, helhedsorienteret indsats over for socialt udsatte familier, involvering af socialt udsatte i demokratiet, udvikling af panel for socialt udsatte, indsamling af erfaringer fra udlandet, m.m.

Se DRs indslag om lanceringen af tænketanken her.

Huset Zornig  |  Prinsesse Charlottes Gade 49  |  DK-2200 - København N  |  : +45 33110170  |  E-mail: info@husetzornig.dk  |  CVR: 32168094

All rights reserved © Huset Zornig 2009 - 2017  |  Design & CMS: WebVizion

Gå til Forsiden Kontakt os Sitemap Nyheder Home Contact Sitemap News